TEBlogo

Historiek

De maandagavondconcerten in Mechelen dateren van 1892. Het initiatief van deze zomeravondconcerten kwam van toenamalig schepen Theodoor de Coster. Die ging er van uit dat een concert op een maandagavond heel wat meer belangstelling zou kennen dan de gebruikelijke bespelingen op marktdagen. In zijn vurig enthousiasme voorspelde hij dat zelfs Amerikanen zouden komen luisteren. Maar één en ander liep niet van een leien dakje. Aanvankelijk trokken de maandagavondconcerten slechts de aandacht van een handvol bevriende luisteraars. Er was dus duidelijk nood aan een stevige propaganda.

Zo werd er in 1897 een "groote prijskamp voor beiaardspelers" georganiseerd. Het werd een spetterend feest voor heel de stad dat twee dagen duurde en werd afgerond met een heus nachtfeest, met koren, vuurwerk en een briljant slotconcert door Jef Denyn zelf. Toch hadden de Amerikanen nog steeds de weg naar Mechelen niet gevonden.

In 1909 leerde Henry de Coster, zoon van Theodoor (+1897) Jef Denyn kennen. Hij zou de droom van zijn vader waarmaken en de Amerikanen naar Mechelen lokken. Affiches en brochures werden via de ambassade naar Amerika verzonden. Het was tenslotte de diplomaat William Gorham Rice, die als eerste Amerikaan enkele jaren later de maandagavondconcerten met zijn aanwezigheid vereerde. In 1914 verscheen in New York zijn lovend boek over de "Beiaarden in België en Nederland". Vanaf dan stroomden de Amerikaanse luisteraars naar Mechelen en hadden ze ook in de States de smaak voor de beiaard te pakken.

De Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard ‘Jef Denyn’ vzw was het vervolg van het ‘Comité voor Toren & Beiaard’ dat in 1995, na haar 50-jarig bestaan, de titel ‘Koninklijke Vereniging’ mocht dragen. De pioniers van het ‘Comité voor Toren & Beiaard’ waren de initiatiefnemers voor de hulde in 1945 aan Staf Nees, die dan 25 jaar beiaardier was. Hun eerste initiatief was de installatie van een nieuw beiaardklavier in de beiaardkamer van de Sint-Romboutstoren, hun tweede was het laten gieten van de Bevrijdingsklok (3000 kg), de huidige Sint-Jan-Berchmansklok. Deze klok werd onder grote belangstelling gewijd op 26 mei 1947. In 1982 werd het ‘Comité voor Toren en Beiaard’, ‘Vereniging voor Toren en Beiaard Mechelen - Vrienden van Toren en Beiaard’ genoemd. De bestuursleden toen waren Louis Van Zeir, René Van der Auweraer, Léop Lepage, Herman Claes en Jo Haazen, de toenmalige directeur van de Koninklijke Beiaardschool.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering van 20 maart 2007 werden de statuten van de Vereniging aangepast aan de vzw-wetgeving. Bij deze gelegenheid werd de huidige benaming van onze vereniging vastgelegd.

Gedurende vele jaren was Louis Van Zeir onze voorzitter. Hij werd opgevolgd door Frans Vermoortel, die ook vele jaren onze vereniging heeft bestuurd. Sinds de Algemene Vergadering van 20 maart 2007 is Erik Vekemans onze voorzitter.

Sinds de start in 1892 tot op vandaag, met hooguit een onderbreking tijdens de oorlogsjaren, zijn er elke maandagavond van begin juni tot half september beiaardconcerten, steeds van 20.30 tot 21.30 uur.

Doel en Statuten

De Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw heeft als doel (art. 4 van de Statuten – Belgisch Staatsblad van 30 september 1982, p. 5.389 en 5.390 en in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2008):

 1. het bevorderen van de beiaardkunst en het propageren ervan;
 2. het bijdragen tot de verbetering van klokkenspellen in het algemeen, en van de Mechelse beiaarden in het bijzonder.

Om dit doel te bereiken (art. 5 van het Statuut) mag onder vereniging alle middelen mogen aanwenden die zij gewenst of doelmatig acht, onder meer:

 1. giften, bijdragen, legaten en inkomsten van gelijk welke aard aanvaarden, en erover beschikken;
 2. concerten, recitals, voordrachten en andere activiteiten inrichten, mede-inrichten, of er steun aan verlenen;
 3. alle roerende en onroerende goederen, nuttig voor het gestelde doel, verwerven, bezitten, beheren, verkopen, in pand geven of als gift aanvaarden.

De core-business onze vereniging is dan ook het verlenen van financiële en logistieke ondersteuning, vooral voor de organisatie van de zomerbeiaardconcerten. . Dit gebeurt ieder jaar opnieuw in nauwe samenwerking en overleg met de Stadsbeiaardier.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit (sinds de Algemene Vergadering van 2 maart 2020):

Het Dagelijks Bestuur:

 • Voorzitter: Marc Van Bets
 • Secretaris wnd.: François van der Jeught
 • Penningmeester: Egied Rossiau

Bestuursleden:

 • Eddy Mariën, stadsbeiaardier
 • Luc Michiels
 • Luc Haelwaeters
 • Karine Decoster
 • Gerrit Bellon

Leden van de Algemene Vergadering:

 • Erik Vekemans, Erevoorzitter
 • Koen Cosaert, Directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”.
 • Luc Rombouts, Universiteitsbeiaardier van Leuven.
 • Elena Sadina, Docente aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”.
 • Tom Van Peer, Docent aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’.
 • Rudi Van Poele

Onze leden

In Memoriam:

Leo Lepage (°Mechelen, 13 september 1920 - Mechelen, 22 november 2018)

Leo Lepage was meester kleermaker. Vele decennia was hij actief in het Mechelse cultuurleven. Van in de jaren '60 van de vorige eeuw was hij bestuurslid van de vereniging Toren en Beiaard. Want hij hield van beiaardklanken.
Toen in 1982 deze vereniging officieel een vzw-structuur kreeg, met zetel op het adres van de Beiaardschool, was Leo Lepage één van de vijf stichtende bestuursleden. Hij zou bestuurslid blijven tot in 1996! Samen met zijn compagnon de route René Van der Auweraer (1923-2015), heeft Leo vele jaren mee gezorgd voor de organisatie van het klokkenwerpen in onze stad, een traditie sinds 1946!
Tot op hoge leeftijd bleef Leo Lepage een trouwe toehoorder van de maandagavondbeiaardconcerten tijdens de zomermaanden en van de concerten op zaterdagnamiddagen op de beiaard van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.
Leo Lepage was een minzaam man. Op Mechelen Blogt tekende Jan Smets hem naar aanleiding van zijn overlijden in een heel mooie bijdrage onder de titel: Leo hield intens van zijn stad en zijn toren (gepost 23 november 2018). We kunnen dit volmondig beamen.

De uitvaartplechtigheid van Leo Lepage vond plaats op zaterdag 1 december 2018 om 11.00 uur in de aula van de Stedelijke Begraafplaats. Bestuursleden en leden van 'zijn' Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw waren aanwezig om afscheid te nemen van hun oud-bestuurslid en goede vriend.

Paul Desiré H. Vloeberghs, (°Mortsel, 15 januari 1932 - Mechelen, 16 april 2018)

Paul was technisch ingenieur, die tijdens zijn professionele loopbaan vaak buitenlandse opdrachten uitvoerde. Hij was sterk geboeid door muziek in het bijzonder in jazz en... in beiaardklanken. Paul Vloeberghs was sedert vele decennia begeesterd toehoorder van de zomeravondbeiaardconcerten én een trouw lid van onze vereniging. Wij hebben hem leren kennen als een begaafd, cultuurminnend, minzaam man. Zijn uitvaartplechtigheid werd gehouden op woensdag 25 april 2018 in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Bestuursleden boden zijn echtgenote en dochter namens Toren & Beiaard vzw hun oprechte deelneming aan.

Walter Somers (Mechelen, 12 juni 1940 – Mechelen, 20 oktober 2017).

Walter was oud-leerling van het Sint-Romboutscollege en van de Technische Scholen Mechelen. Hij had een lange loopbaan bij IMALSO, de Intercommunale Maatschappij voor de Linker Schelde Oever, die o.m. verantwoordelijk was voor de Scheldeoeververbindingen ‘Waalslandtunnel’ en ‘Sint-Annatunnel’. Toen IMALSO in 1998 werd opgeheven, werd het personeel geïntegreerd in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, nu Vlaamse Overheid. Walter Somers beëindigde zo zijn actieve loopbaan als Vlaams ambtenaar. Samen met zijn echtgenote Maria De Smedt was Walter sedert heel vele jaren een trouwe luisteraar van de zomerbeiaardconcerten én een trouw lid van onze vereniging. Bestuursleden van Toren & Beiaard vzw woonden zijn uitvaartplechtigheid bij in de Sint-Pieter-en-Paulkerk op vrijdag 27 oktober 2017.

Franz Everaert (°Kapelle-op-den-Bos, 22 januari 1932 – Mechelen, 23 april 2016)

Franz was meester-drukker. Vele jaren was hij lid van verschillende verenigingen o.a. van het Seniorenkoor Mechelen Centrum, van Servus en de Haydenvrienden, van de Vrienden van de Filharmonie Antwerpen en van de Koninklijke Katholieke Fanfare De Vrije Vlaamse Zonen (Kapelle-op-den-Bos). Frans Everaerd had ook belangstelling voor de beiaard en de beiaardcultuur. Hij was dan ook vele jaren een trouw lid van onze vereniging.

René Van der Auweraer (1923 – 2015)

René Van der Auweraer werd geboren in Mechelen op 23 mei 1923. Hij overleed op 22 november 2015 in het Sint-Maartenziekenhuis gesterkt door de ziekenzalving.

René was ambtenaar op het Ministerie van Landbouw. Hij was verknocht aan onze stad. Gans zijn rijkgevuld leven bleef hij nauw betrokken bij het Mechelse cultuurleven. Hij hield van beiaardklanken. Vele decennia heeft hij zich onbaatzuchtig ingezet voor onze vereniging Toren en Beiaard, die o.a. sinds 1946 samen met het stadsbestuur tekent voor de jaarlijkse zomerbeiaardconcerten. Samen met Leo Lepage zorgde René vele jaren voor het goede verloop van het klokkenwerpen, een traditie die in ere wordt gehouden. Enkele jaren geleden mocht hij als oud-bestuurslid van Toren en Beiaard winnende klokjes uitdelen...

Tijdens de uitvaartplechtigheid op vrijdag 28 november 2015 in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, waarop heel wat vrienden, kennissen en leden van onze vereniging aanwezig waren, bracht organist Wannes Vanderhoeven o.a. het Ongeschreven Preludium van Jef Denyn. Kon het passender?

Uit erkentelijkheid en ter ere van haar oud-bestuurslid liet de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard ‘Jef Denyn’ vzw Tom Van Peer, beiaardier van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, een mooi beiaardrecital brengen bij het einde van de uitvaarplechtigheid.

Over René Van der Auweraer en zijn compagnon de route Leo Lepage (°1920) publiceerde Jan Smets op 2 september 2014 een mooie bijdrage op Mechelen Blogt onder de sprekende titel: Zonder sigaar geen klokkenwerpen”, een blijvend eerbetoon aan deze échte Mechelaar!

Vicky Kees (°Mechelen, 10 april 1922 - + Duffel, 15 juli 2014)

Hendrika Francisca Toeback (°Schaarbeek, 29 maart 1942 - †Mechelen, 29 mei 2014)

Nico Swaenen (†Mechelen, 2 maart 2012)