Sint-Rombouts

Toen de bouw van de huidige Sint-Romboutstoren rond 1498 al een eind gevorderd was, plaatste men een voorslag van vier grote klokken, gegoten door Simon Waghevens. Dit aantal werd in 1527 uitgebreid tot acht klokken. In 1556 werd een nieuw klokkenspel geïnstalleerd, ditmaal verbonden met een klavier. In de loop der eeuwen kwamen er steeds meer klokken bij zodat het instrument uitgroeide tot een heuse beiaard van 49 klokken. Door toononzuiverheid wordt deze beiaard momenteel niet meer gebruikt als concertinstrument.

In 1981 – en dit onder impuls van Piet van den Broek – kreeg de Sint-Romboutstoren een 40 ton wegende, nieuwe stadsbeiaard, bestaande uit 49 klokken. Deze werden gegoten door de Nederlandse klokkengieter Eijsbouts. Dit prachtig instrument is de zwaarste beiaard van ons land en de op drie na zwaarste van Europa, voorafgegaan door Berlijn (48 ton) en de twee beiaarden van Mafra in Portugal (elk 44 ton).

reizende beiaard