De Kamerbeiaard Koninklijke Beiaardschool

Sinds mei 2016 heeft de Beiaardschool een nieuw instrument: de Kamerbeiaard Koninklijke Beiaardschool. Mechelaars, beiaardliefhebbers, verenigingen en bedrijven stapten mee in de crowdfundactie om het te verwerven. Toren & Beiaard vzw was mede-initiatiefnemer voor de bouw van dit instrument en lanceerde zelfs De klok van de Maneblussers. Deze mooie klok is één van de 50 van dit nieuwe instrument.

De beiaard is traditioneel een toreninstrument, dat hoog boven de toehoorders zijn klanken uitstrooit. Via de kamerbeiaard komt het instrument letterlijk tussen het publiek. Op die manier treedt het naar buiten, kan het toehoorders bekoren en jonge mensen enthousiast maken om ook beiaard te leren bespelen. Daarnaast is het voor de studenten van de Beiaardschool een speel- en publieksvriendelijk instrument.

De kamerbeiaard weegt ca. drie ton en bestaat uit vier modules, die vrij eenvoudig kunnen gedemonteerd en weer geassembleerd worden. Uitklapbare en regelbare vensters regelen het volume. Deze vensters zijn doorzichtig, zodat de toehoorders de mooie bronzen klokken kunnen bewonderen.

De Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ vzw is eigenaar van het instrument en gaf het in bruikleen aan de Stad Mechelen als inrichtende macht van de Koninklijke Beiaardschool. De school gebruikt de kamerbeiaard voor lessen en concerten. De mogelijkheid bestaat om het instrument onder bepaalde voorwaarden te huren voor concerten.

mobiele beiaard mobiele beiaard mobiele beiaard

Voor de kenners: de kamerbeiaard, gebouwd door Koninklijke Eijsbouts in Asten (Nederland), wordt bespeeld door een stokkenklavier met Noord-Europese standaard met manuaal en tessituur: do 2, re 2 en verder chromatisch tot re 6. De klokken hebben een standaardprofiel, maar zijn korter uitklinkend dan gewoonlijk. De beiaardtoon is niet getransponeerd zodat de klavertoon do gelijk is aan de reële toon do. Dit biedt het voordeel dat de kamerbeiaard eenvoudig kan samenspelen met andere instrumenten.