De Stadsbeiaardiers van Mechelen

De beiaard heeft eeuwenlang een prominente rol gespeeld in het leven van de stad.  Eerst nog slechts als oproep of verwittiging werden de klokken geluid maar van langsom meer en parallel met de ontwikkeling van het instrument kreeg de beiaard een meer prominente plaats toebedeeld.

Met de komst van Jef Denyn als stadsbeiaardier zou de beiaardkunst aan een echte remonte beginnen waarvan we heden ten dage nog steeds de vruchten plukken.  Zijn verbeteringen van de mechaniek zorgden niet minder dan voor een doorbraak in het beiaardspel en de oprichting van de Beiaardschool, de eerste in de wereld, was de start van de vorming van een opmerkelijk aantal beiaardiers verspreid en gekend over de ganse wereld.

Deze aanzet wordt door de verantwoordelijke instanties gekoesterd en aangemoedigd.  En de opvolgers van de grootmeester werkten - en werken nog steeds – in dezelfde geest en met dezelfde inzet.

Klik hier voor een chronologische uitgebreide lijst van alle Mechelse stadsbeiaardiers. Hieronder staan ook al enkele bekende namen.

Jef Denyn

Jef DenynJef Denyn werd geboren in 1862 op de hoek van de IJzerenleen met de Geitestraat. In dit huis hield zijn vader en voorganger als stadsbeiaardier, Adolf Denijn, een likeurhandel open. Het huis werd in de Eerste Wereldoorlog verwoest. Even verder staat het woonhuis van Jef Denyn.
De grote kracht van Denyn lag in het feit dat hij muzikaal talent en technische aanleg in zich verenigde. Hierdoor kon hij de beiaard opwaarderen als een volwaardig muziekinstrument. In het programmaboekje van 1954 noemde men hem “de grootste beiaardier van alle tijden”. Jef Denyn stierf in 1941 ten gevolge van een val vlak voor het Mechels station.

Staf Nees

Staf NeesStaf Nees werd in 1901 geboren te Mechelen. Hij was één van de eerste leerlingen van Jef Denyn en werd in 1921 hulpleraar in de pas opgerichte beiaardschool. In 1932 volgde hij zijn leermeester op als stadsbeiaardier en in 1945 werd hij directeur van de beiaardschool. Staf Nees besteedde veel aandacht aan de uitbreiding van het repertoire van oorspronkelijke beiaardmuziek, zowel door de creatie van eigen beiaardwerken als door het aanmoedigen van andere componisten voor het instrument te schrijven. Net zoals Jef Denijn voor hem, gold Staf Nees in zijn tijd als de natuurlijke leider van de beiaardkunst in België. Hij stierf plots in 1965.


Piet van den Broek

Piet Vanden BroeckPiet van den Broek werd in 1916 geboren in het Nederlandse Chaam. Te Mechelen studeerde hij orgel aan het Lemmensinstituut en beiaard bij Staf Nees. Na het plotse overlijden van Nees in 1965 volgde hij zijn leermeester op als stadsbeiaardier en directeur van de beiaardschool. Hij nam beide functies waar tot aan zijn pensioen in 1981. Piet van den Broek won verschillende beiaardwedstrijden, ondernam drie concertreizen naar de Verenigde Staten, adviseerde bij vele tientallen beiaardrestauraties en bij het gieten van menig nieuwe beiaard. Hij was eveneens de drijvende kracht achter het project om de Sint-Romboutstoren te voorzien van twee beiaarden. De nieuwe beiaard werd ingehuldigd in 1981. Tien jaar later gaf hij op dit instrument voor een talrijk publiek zijn schitterend afscheidsconcert.
Hij woont nog steeds in de Drabstraat, naast het Stedelijk Conservatorium en is ere-stadsbeiaardier van Mechelen en ere-directeur van de beiaardschool.

Jo Haazen

Jo Haazen Jo Haazen werd geboren te Antwerpen op kerstavond 1944. Hij behaalde zijn beiaarddiploma in 1965 en werd in 1968 stadsbeiaardier van Antwerpen. In 1981 volgde hij Piet van den Broek op als stadsbeiaardier van Mechelen en als directeur van de beiaardschool. Onder zijn leiding nam het aantal leerlingen van de school toe en werden nevenafdelingen geopend te Leuven, Halle, Roeselare en Osaka (Japan). Hij zorgde er eveneens voor dat er een beiaard kwam in Sint-Petersburg. Vandaag telt de Mechelse beiaardschool een veertigtal leerlingen afkomstig uit 6 verschillende landen.

Eddy Mariën

Eddy Mariën Sinds 01 januari 2010 is Eddy Mariën aangesteld als stadsbeiaardier van Mechelen. Eddy Mariën kreeg de beginselen van piano en beiaard van zijn stiefvader Jef Rottiers.
Mariën voltooide zijn pianostudies aan het Muziekconservatorium van Mechelen en studeerde nadien aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’, waar hij nu docent is.
Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij de graad Master of Music. Buiten Mechelen werd hij aangesteld ook te Leuven en te Halle als stadsbeiaardier en hij is tevens beiaardier van de gemeente Meise, waar hij de promotor en adviseur was voor een nieuwe beiaard.
In Europa, Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië werd hij uitgenodigd voor concerten en lezingen. Hij nam verschillende CD’s op, ondermeer Romantische Beiaardmuziek, Carillon and Guitar en de Beiaardmuziek van Jef Rottiers. Op de internationale beiaardwedstrijden in Nijmegen (1989) en Berlijn (1991) won hij de eerste prijs. Nu wordt hij zelf regelmatig gevraagd in binnen- en buitenland als jurylid voor beiaardconcours en –examens. Hij gaf Mastercursussen aan de Yale University (VSA), aan het Nationaal Paleis van Mafra (Portugal) alsook aan de Beiaardschool van Denemarken.
Als voorstander van combinaties van beiaard met andere instrumenten, bracht hij wereldpremières voor beiaard met gitaar en beiaard met vibrafoon. Met beiaardier Thomas Lee vormt hij het beiaardduo Campana Nova.