Toren en Beiaard

Welkom op de website van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw.

In nauwe samenwerking met de stadsbeiaardier, verschillende stadsdiensten en het stadsbestuur, zet onze vereniging zich ieder jaar opnieuw in voor de vlotte organisatie en het goede verloop van de beiaardavondconcerten tijdens de zomermaanden in onze stad. De traditie van de maandagavondbeiaardconcerten bestaat als sinds 1892!

Onze vereniging ondersteunt ook heel actief tal van andere initiatieven binnen de beiaardcultuur, zoals de beiaardconcerten op zaterdagnamiddagen tijdens de zomermaanden, studiedagen rond de beiaard, de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard, de Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd, het jaarlijks Klokkenwerpen en dergelijke.

Op deze wijze wil onze vereniging, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn en de Stad Mechelen de beiaardkunst actief uitdragen én mee onze stad promoten als centrum van de beiaardcultuur.

Verder verneemt u op onze website alles over onze vereniging, over onze werking en activiteiten.... U verneemt ook hoe u lid kan worden, mocht dit nog niet het geval zijn.

voorzitter

Van harte welkom!

Erik Vekemans
Voorzitter


Mededelingen

Van de Koninklijke Beiaardschool ontvingen wij de volgende uitnodiging die wij met u mochten delen: Op vrijdag 30 maart om 20.30 uur brengt Jasper Depraetere, laatstejaarsstudent aan de KBS, een avondvullend programma op de “Bronzen Piano”, zowel solo als in samenspel. Het betreft zijn eindwerk “Van Toren naar Podium” aan de Steinerschool in Lier, dat meteen een voorbereiding is voor zijn beiaardstudies in hoger onderwijs aan het Lemmensinstituut in Leuven. Plaats: auditiezaal van de Muziekacademie in Lier ) ingang via Gasthuisvest aan de rechterkant van het park. Dit concert wordt aangeboden.

Het lidmaatschap voor dit jaar van onze vereniging blijft ongewijzigd. Er is meer: wij bieden u als lid ook het programmaboekje aan. Meer weten? Zie hier..