TEBlogo

Contact

De zetel van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw is officieel gevestigd op het adres van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”:
Bruul 52 bus 5
2800 Mechelen

Onze vereniging is bereikbaar via het emailadres.

Wenst u lid te worden van onze vereniging? Wenst u inlichtingen over onze activiteiten? Dan kan u ons bereiken via onderstaand contactformulier. U ontvangt spoedig een antwoord.

Contactformulier

Naam:
Emailadres:

Bericht:

Beknopte versie van de privacyverklaring van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw Ondernemersnummer 0423.613.450, met zetel 2800 Mechelen, Bruul, 52 bus 5 – e-mail: torenenbeiaard@gmail.com, voor het ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en werking (marketing), op basis van ons gerechtvaardigd belang om de beiaardcultuur te promoten en de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' én de Stad Mechelen logistiek te steunen bij de organisatie van de zomerbeiaardconcerten en activiteiten i.v.m. de beiaard.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via torenenbeiaard@gmail.com. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.torenenbeiaard.be.