Het Hof van Busleyden

In 1953 kreeg het torentje van het Hof van Busleyden een lichte beiaard van 2,5 ton, bestaande uit 49 klokken gegoten door Marcel Michiels Jr. Dit klokkenspel wordt voornamelijk door de studenten van de beiaardschool als oefeninstrument gebruikt, maar er worden ook regelmatig prachtige concerten op gegeven.

foto_busleyden