Toren en Beiaard

Welkom op de website van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw.

In nauwe samenwerking met de stadsbeiaardier, verschillende stadsdiensten en het stadsbestuur, zet onze vereniging zich ieder jaar opnieuw in voor de vlotte organisatie en het goede verloop van de beiaardavondconcerten tijdens de zomermaanden in onze stad. De traditie van de maandagavondbeiaardconcerten bestaat als sinds 1892!

Onze vereniging ondersteunt ook heel actief tal van andere initiatieven binnen de beiaardcultuur, zoals de beiaardconcerten op zaterdagnamiddagen tijdens de zomermaanden, studiedagen rond de beiaard, de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard, de Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd, het jaarlijks Klokkenwerpen en dergelijke.

Op deze wijze wil onze vereniging, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” en met de Stadsbeiaardier de beiaardkunst actief uitdragen én mee onze stad promoten als centrum van de beiaardcultuur.

Onze vereniging is dan ook met vol enthousiasme in het nieuwe project “Mobiele Beiaard Jef Denyn” gestapt, samen met de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” vzw en de Stad Mechelen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de Beiaardschool.

Verder verneemt u op onze website alles over onze vereniging, over onze werking en activiteiten.... U verneemt ook hoe u lid kan worden, mocht dit nog niet het geval zijn.

voorzitter

Van harte welkom!

Erik Vekemans
Voorzitter


Mededelingen

Uitnodiging aan onze leden!
De KBS biedt de mogelijkheid aan onze leden om deel te nemen aan de jaarlijkse (beiaard)studiereis op 11 november e.k. Alle informatie hierover vindt u hier.

Beste beiaardliefhebber,
Als Mechelaars kennen we de mooie traditie van de zomerbeiaardconcerten. Binnenkort is het in onze stad weer Sinte-Mette, ook zo’n mooie traditie. We ontvingen van het Mechelse Sinte-Mette Genootschap, dat heel actief deze traditie levendig houdt, bijgaande oproep, die we graag onder uw aandacht brengen. Bekijk eens. (klik hier) Wordt u ook Sinte-Mette sympathisant?

Beste bezoeker van onze website,
Wij vermoeden dat u een grote culturele belangstelling heeft en dat u nieuwsgierig bent naar wat onze vereniging u kan bieden. Is dat het geval, kijk dan eens naar deze mededeling.