Toren en Beiaard

Welkom op de website van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw.

In nauwe samenwerking met de stadsbeiaardier, verschillende stadsdiensten en het stadsbestuur, zet onze vereniging zich ieder jaar opnieuw in voor de vlotte organisatie en het goede verloop van de beiaardavondconcerten tijdens de zomermaanden in onze stad. De traditie van de maandagavondbeiaardconcerten bestaat als sinds 1892!

Onze vereniging ondersteunt ook heel actief tal van andere initiatieven binnen de beiaardcultuur, zoals de beiaardconcerten op zaterdagnamiddagen tijdens de zomermaanden, studiedagen rond de beiaard, de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard, de Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd, het jaarlijks Klokkenwerpen en dergelijke.

Op deze wijze wil onze vereniging, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn en de Stad Mechelen de beiaardkunst actief uitdragen én mee onze stad promoten als centrum van de beiaardcultuur.

Verder verneemt u op onze website alles over onze vereniging, over onze werking en activiteiten.... U verneemt ook hoe u lid kan worden, mocht dit nog niet het geval zijn.

Van harte welkom!

Marc Van Bets
Voorzitter

voorzitter

Mededelingen

Nieuw Bericht! (01/09/2020)

We vernemen zopas dat opnieuw “Beiaardbokes in het park” worden gehouden (d.i. de Sinte-Mettetuin tussen de Lange Schipstraat en de Schaalstraat) in september en dat op iedere woensdag van 12.30 uur tot 13.15 uur met een bespeling op de kamerbeiaard. Van harte welkom!

Nieuwe beiaardmededeling! (28/08/2020)

Hierbij de nieuwe beiaardmededeling. Omdat er een programmawijziging is voor het concert van 7 september e.k., vindt u hier meteen het nieuwe programma.

Beste beiaardvrienden,

Het nieuwe beiaardseizoen ging sinds 8 juni ll. van start. Het hele programma vindt u in de rubriek Beiaardconcerten. Het Bestuur van Toren & Beiaard vzw wenst u een mooi en aangenaam beiaardseizoen toe.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor dit jaar van onze vereniging blijft ongewijzigd. Er is meer: wij bieden u als lid ook het programmaboekje aan. Meer weten? Zie hier..