Toren en Beiaard

Welkom op de website van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw.

In nauwe samenwerking met de stadsbeiaardier, verschillende stadsdiensten en het stadsbestuur, zet onze vereniging zich ieder jaar opnieuw in voor de vlotte organisatie en het goede verloop van de beiaardavondconcerten tijdens de zomermaanden in onze stad. De traditie van de maandagavondbeiaardconcerten bestaat als sinds 1892!

Onze vereniging ondersteunt ook heel actief tal van andere initiatieven binnen de beiaardcultuur, zoals de beiaardconcerten op zaterdagnamiddagen tijdens de zomermaanden, studiedagen rond de beiaard, de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard, de Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd, het jaarlijks Klokkenwerpen en dergelijke.

Op deze wijze wil onze vereniging, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn en de Stad Mechelen de beiaardkunst actief uitdragen én mee onze stad promoten als centrum van de beiaardcultuur.

Verder verneemt u op onze website alles over onze vereniging, over onze werking en activiteiten.... U verneemt ook hoe u lid kan worden, mocht dit nog niet het geval zijn.

voorzitter

Van harte welkom!

Erik Vekemans
Voorzitter


Mededelingen

Lentebeiaardconcerten in de Sinte-Mettetuin!

Iedereen is welkom op de kamerbeiaardconcerten in mei e.k. in de Sinte-Mettetuin aan het beiaardpaviljoen (tussen de Lange Schipstraat en de Schaalstraat). Zie de affiche!

Beiaarddagen op 19 en 20 mei 2018!

Voor ieder die interesse heeft om de Koninklijke Beiaardschool in werking te bezoeken en een concert op de kamerbeiaard in de Sinte-Mettetuin bij te wonen, van harte welkom! Zie hier de affiche voor meer info.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor dit jaar van onze vereniging blijft ongewijzigd. Er is meer: wij bieden u als lid ook het programmaboekje aan. Meer weten? Zie hier..