Toren en Beiaard

Welkom op de website van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw.

In nauwe samenwerking met de stadsbeiaardier, verschillende stadsdiensten en het stadsbestuur, zet onze vereniging zich ieder jaar opnieuw in voor de vlotte organisatie en het goede verloop van de beiaardavondconcerten tijdens de zomermaanden in onze stad. De traditie van de maandagavondbeiaardconcerten bestaat als sinds 1892!

Onze vereniging ondersteunt ook heel actief tal van andere initiatieven binnen de beiaardcultuur, zoals de beiaardconcerten op zaterdagnamiddagen tijdens de zomermaanden, studiedagen rond de beiaard, de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard, de Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd, het jaarlijks Klokkenwerpen en dergelijke.

Op deze wijze wil onze vereniging, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” en met de Stadsbeiaardier de beiaardkunst actief uitdragen én mee onze stad promoten als centrum van de beiaardcultuur.

Onze vereniging is dan ook met vol enthousiasme in het nieuwe project “Mobiele Beiaard Jef Denyn” gestapt, samen met de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” vzw en de Stad Mechelen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de Beiaardschool.

Verder verneemt u op onze website alles over onze vereniging, over onze werking en activiteiten.... U verneemt ook hoe u lid kan worden, mocht dit nog niet het geval zijn.

voorzitter

Van harte welkom!

Erik Vekemans
Voorzitter


Mededelingen

Beste beiaardliefhebber,
Beste Medelid van Toren & Beiaard vzw,
Onze vereniging ontving de uitnodiging om aanwezig te zijn op de inhuldiging van het beiaardpaviljoen op 26 januari 2018 om 14.00 uur in de Sinte-Mettetuin (tussen Schaalstraat en Lange Schipstraat).
Ook u bent hierop van harte uitgenodigd. Klik hier voor de uitnodiging.
Mogen wij u verwachten?

Ledenvergadering!
De jaarlijkse ledenvergadering van Toren & Beiaard vzw vindt opnieuw plaats in Huize Michiels aan de Korenmarkt.
Hierbij vindt u de uitnodging. Van harte welkom!

Het lidmaatschap voor dit jaar van onze vereniging blijft ongewijzigd. Er is meer: wij bieden u als lid ook het programmaboekje aan. Meer weten? Zie hier..